Product Analyst And Marketing Officer

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และการตลาด

ลักษณะงาน

 • ทำการวิเคราะห์ยอดขาย 
 • จัดเก็บข้อมูลกิจกรรมในระบบฐานข้อมูล
 • ศึกษาวิเคราะห์ตลาดคู่แข่งเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล เช่น ผลิตภัณฑ์ ราคา เป็นต้น
 • ติดต่อประสานงานกับภายในและภายนอกองค์กร

คุณสมบัติ

 • เพศ: ชายหรือหญิง, อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาการตลาด, นิเทศศาสตร์การตลาด, ประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความขยันอดทน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีทักษะการวิเคราะห์ตลาด(SWOT) 
 • หากมีประสบการในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

วันเเละเวลาทำงาน

 • สำนักงานใหญ่(วันจันทร์ - วันศุกร์, เวลา 08.30 -17.30 น.)

สถานที่ทำงาน

 • บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด(มหาชน)
 • สำนักงานใหญ่ 294 - 300 ถ.อโศก - ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
 • โทร: 02 - 246 - 8888 ต่อ 132 หรือ 089 - 139 - 1550 

Apply Now

Other Vacancies