Product Engineer

วิศวกรผลิตภัณฑ์

ลักษณะงาน

 • ออกแบบและเขียนแบบผลิตภัณฑ์ในเชิงวิศวกรรม ด้วยโปรแกรม Solids Work, Auto CAD อาทิ เช่น ชิ้นงานพลาสติก, ชิ้นงานอลูมิเนียม “AL Or ZN” หรือผลิตภัณฑ์ โครงสร้างออฟฟิตเฟอร์นิเจอร์
 • แก้ปัญหางานแบบในเชิงวิศวกรรมที่เหมาะสมกับการผลิต      
 • ทำการติดตามและแก้ปัญหางาน Mock - Up สินค้าใหม่ จนสามารถนำไปผลิตได้จริง
 • พัฒนาสินค้าใหม่ร่วมกับ Product Design และฝ่ายวิศวกรรมกระบวนการ เพื่อจัดทำสินค้าใหม่     

คุณสมบัติ

 • เพศ: ชายหรือหญิง, อายุ 26 - 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, สาขาออกแบบและเขียนแบบเครื่องกล,  สาขาวิศวกรรมการผลิต, สาขาวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • พิจารณาเฉพาะวุติการศึกษาปริญญาตรี วสบ และ อสบ
 • สามารถใช้โปรแกรม Solid Work ได้ดีและ Auto CAD พอใช้
 • เข้าใจมาตราฐานการเขียนแบบตามระบบ ISO และ DIN
 • หากมีประสบการณ์ด้านการเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วันเเละเวลาทำงาน

 • สำนักงานใหญ่(วันจันทร์ - วันศุกร์, เวลา 08.30 -17.30 น.)

สถานที่ทำงาน

 • บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด(มหาชน)
 • สำนักงานใหญ่ 294 - 300 ถ.อโศก - ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
 • โทร: 02 - 246 - 8888 ต่อ 132 หรือ 089 - 139 - 1550 

Apply Now

Other Vacancies