Sales Support

เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขาย 

ลักษณะงาน

 • จัดทำเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนทีมงานขายในการนำเสนอแก่ลูกค้า
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำใบเสนอราคา จัดเตรียมเอกสารแค็ตตาล็อกให้แก่เซล์
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง, อายุ 22 - 26 ปี
 • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความรอบคอบ ละเอียดในการทำงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี  ขยันอดทน 

วันเเละเวลาทำงาน

 • สำนักงานใหญ่(วันจันทร์ – วันศุกร์, เวลา 08.30 -17.30 น.)

สถานที่ทำงาน

 • บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด(มหาชน)
 • สำนักงานใหญ่ 294 - 300 ถ.อโศก - ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
 • โทร: 02-246-8888 ต่อ 132 หรือ 089 - 139-1550

Apply Now

Other Vacancies