CNC Programmer

ช่างชำนาญงานด้านผสมเคมี

ลักษณะงาน

  • เขียนโปรแกรม CNC ทั้งงานเหล็กงานไม้ให้มีความสูญเสียน้อยที่สุด
  • วิเคราะห์และปรับปรุงโปรแกรม CNC ให้ดีขึ้นและทำงานง่าย

คุณสมบัติ

  • เพศชายหรือหญิง อายุ 22-30 ปี
  • วุฒิการศึกษา: ปวช-ปริญญาตรี ช่างเขียนแบบ/ช่างกลโรงงาน/เทคนิคอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถเขียนโปรแกรม AUTO CAD และ SOLID WORK ได้ดี
  • สามารถอ่านแบบได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วันเเละเวลาทำงาน

โรงงานร้อกเวิธ บางปะอิน(วันจันทร์ – วันเสาร์, เวลา 08.00 น. - 17 .00 น.)

สถานที่ทำงาน

บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด(มหาชน)
โรงงานบางปะอิน 681 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทร: 035-246-333 ต่อ 141

Apply Now

Other Vacancies