Driver

พนักงานขับรถ

ลักษณะงาน

 • ขับรถส่งสินค้าให้ทันตามกำหนด
 • ดูแลสินค้าระหว่างการขนส่งไม่ให้เกิดความเสียหาย
 • รักษาความสะอาดรถ
 • ขับรถตามกฏจราจร

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา:  มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
 • มีความเชี่ยวชาญและมีใบขับขี่รถยนต์
 • มีความชำนาญการใช้เส้นทาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์อย่างน้อย 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วันเเละเวลาทำงาน

 • โรงงานร้อกเวิธ บางปะอิน(วันจันทร์ – วันเสาร์, เวลา 08.00 น. - 17 .00 น.)

สถานที่ทำงาน

 • บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด(มหาชน)
 • โรงงานบางปะอิน 681 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
 • โทร: 035-246-333 ต่อ 141

Apply Now

Other Vacancies