Export Service Officer

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานขายต่างประเทศ

ลักษณะงาน

 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศ
 • จัดทำเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนแก่ทีมงานขายในการนำเสนอแก่ลูกค้า
 • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชายหรือหญิง อายุ 24 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี การค้าระหว่างประเทศภาษาอังกฤษ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะสื่อสาร การเจรจาต่อรอง มีไหวพริบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้คล่อง

วันเเละเวลาทำงาน

 • สำนักงานใหญ่(วันจันทร์ - วันศุกร์, เวลา 08.30 - 17.30 น.)

สถานที่ทำงาน

 • บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด(มหาชน)
 • สำนักงานใหญ่ 294 - 300 ถ.อโศก - ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
 • โทร: 02 - 246 - 8888 ต่อ 132 หรือ 089 - 139 - 1550

Apply Now

Other Vacancies