Product Design

นักออกแบบผลิตภัณฑ์ 

ลักษณะงาน

 • ออกแบบสินค้าให้เป็นไปตามแนวคิดของผลิตภัณฑ์
 • ร่วมพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์กับทีม Product Engineer
 • ทำการติดตามและแก้ปัญหางาน Mock - Up จนสามารถนำไปแก้ปัญหาได้จริง

คุณสมบัติ

 • เพศ: ชายหรือหญิง อายุ 22 - 27 ปี
 • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสาขาออกแบบอุตสาหกรรม
 • หากใช้ Program Solid Work, Rhino, Ai, Ps ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่  
 • กรุณาแนบผลงานมาด้วย

วันเเละเวลาทำงาน

 • สำนักงานใหญ่(วันจันทร์ - วันศุกร์, เวลา 08.30 -17.30 น.)

สถานที่ทำงาน

 • บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด(มหาชน)
 • สำนักงานใหญ่ 294 - 300 ถ.อโศก - ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
 • โทร: 02 - 246 - 8888 ต่อ 132 หรือ 089 - 139 - 1550 

Apply Now

Other Vacancies