Product Design

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

ลักษณะงาน

 • เขียนแบบและแก้ไขแบบเฟอร์นิเจอร์สำหรับสินค้าใหม่ทั้ง Standard และ Out Standard พร้อมทั้งออกเอกสารที่ใช้ในการแก้ไขแบบ ECN
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศ ชายหรือหญิง อายุ 24-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา: ปวช. - ปริญญาตรี สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการเขียนแบบบอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม AUTO CAD , SOLID WORK  เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบ มนุษย์สัมพันธ์ดี

วันเเละเวลาทำงาน

 • โรงงานร้อกเวิธ บางปะอิน(วันจันทร์ – วันเสาร์, เวลา 08.00 น. - 17 .00 น.)

สถานที่ทำงาน

 • บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด(มหาชน)
 • โรงงานบางปะอิน 681 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
 • โทร: 035-246-333 ต่อ 141

Apply Now

Other Vacancies