Project Manager

ผู้จัดการแผนกบริการจัดส่ง เเละติดตั้ง

ลักษณะงาน

  • บริหารงานโครงการ และควบคุมการประกอบติดตั้งสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน  
  • เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกับลูกค้า เพื่อรับฟังปัญหา ฯลฯ

คุณสมบัติ

  • เพศชาย อายุ 22-35 ปี
  • วุฒิการศึกษา: มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช-ปวส. ขึ้นไป
  • ไม่มีโรคประจำตัว
  • ไม่เคยแพ้สารเคมี

วันเเละเวลาทำงาน

  • โรงงานร้อกเวิธ บางปะอิน(วันจันทร์ – วันเสาร์, เวลา 08.00 น. - 17 .00 น.)

สถานที่ทำงาน

  • บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด(มหาชน)
  • โรงงานบางปะอิน 681 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
  • โทร: 035-246-333 ต่อ 141

Apply Now

Other Vacancies