Warehouse

เจ้าหน้าที่คลังวัตถุดิบ

ลักษณะงาน

 • รับ-จัดเก็บ-จ่ายสินค้า ตามขั้นตอนการดำเนินการควบคุมสารเคมี
 • จัดเก็บสารเคมีตามหลักการเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายในอาคาร แยกตามข้อมูลความปลอดภัย MSDS
 • ติดตามเอกสารการรับ-จัดเก็บ-จ่ายสินค้า ประจำวัน
 • ตรวจนับสินค้าตามแผนการตรวจนับประจำเดือน ให้ตรงตามระบบบัญชี

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 18-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา: ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต หรือ ปวช-ปวส.
 • หากมีประสบการณ์ด้านการจัดเก็บสารเคมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี

วันเเละเวลาทำงาน

 • โรงงานร้อกเวิธ บางปะอิน(วันจันทร์ – วันเสาร์, เวลา 08.00 น. - 17 .00 น.)

สถานที่ทำงาน

 • บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด(มหาชน)
 • โรงงานบางปะอิน 681 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
 • โทร: 035-246-333 ต่อ 141

Apply Now

Other Vacancies